Work in Progress on Stage 2017 een succes! - NADR
16109
post-template-default,single,single-post,postid-16109,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Work in Progress on Stage 2017 een succes!

Work in Progress on Stage 2017 een succes!

Dinsdag 24 oktober vond in Natlab Eindhoven het symposium Work in Progress On Stage plaats. Zoals de naam indiceert is dit symposium in de basis een uitdieping van de onderzoeken die op de tentoonstelling gepresenteerd worden. Hoewel dinsdag bleek dat Work in Progress On Stage veel meer is dan dat alleen. 

De elf tentoongestelde, zeer uiteenlopende onderzoeken werden door de betrokken lectoren op bevlogen wijze gepresenteerd. De presentaties werden opgedeeld in drie blokken – en ieder blok werd afgesloten met een discussie. De discussies werden geleid door moderator Jorn Konijn, een internationaal opererende architectuur en design curator, en per blok werd ingegaan op een vraag.


Presentatie Virtual Reality als Trainingtool door Janienke Sturm (Fontys).


Presentatie Mobiel Maakfietslab door Peter Joore (NHL Hogeschool). 

De vragen waarop de discussies gebaseerd waren:

1.     Welke rol spelen ontwerpers in het onderzoeksproces?
2.     Welke rol spelen de eindgebruikers in het onderzoeksproces?
3.     Wat is het belang van de samenwerking binnen het onderzoeksproces?

De discussies werden gevoerd tussen de lectoren van de gepresenteerde projecten, onafhankelijk expert en auteur Gert Staal en het publiek. Gert Staal voorzag de discussie van een kritische noot, die zowel de lectoren als het publiek stimuleerden actief deel te nemen aan de discussie. Het geheel bevestigde dat NADR een domein is met veel perspectieven en gezichtspunten. Een gemeenschappelijke passie voor praktijkgericht ontwerponderzoek in combinatie met verschillende gezichtspunten – twee ingrediënten voor een productieve en dynamische toekomst van praktijkgericht ontwerponderzoek!


Discussie: Welke rol spelen ontwerpers in het onderzoeksproces? Onder leiding van Jorn Konijn (R) en Gert Staal (L).

Ter afsluiting van het symposium werd de officiële publicatie van NADR gepresenteerd. Hierin zijn de elf projecten gebundeld in boekvorm, aangevuld door een review van Gert Staal en een introductie van NADR. Voorzitter Karin van Beurden en Jeroen van den Eijnde overhandigden het eerste exemplaar van het boekje aan Rolf Bossert van Regieorgaan SIA, een van de financierders van NADR.


Overhandiging van het boekje aan Rolf Bossert (SIA) door Jeroen van den Eijnde en Karin van Beurden (NADR).

Na afloop van het symposium vond een netwerkborrel plaats in het Klokgebouw, bij de tentoonstelling Work in Progress. Hier konden de bezoekers en de lectoren napraten over het symposium tijdens het bekijken van de onderzoeken – de veelzijdige producten en ideeën die zijn voortgekomen uit praktijkgericht ontwerponderzoek.