Wie zijn we - NADR
15301
page-template-default,page,page-id-15301,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Wie zijn we

NETWORK APPLIED DESIGN RESEARCH

NADR is een gezamenlijk initiatief van Nederlandse designlectoraten, afkomstig van verschillende hogescholen. NADR verbindt lectoren voor wie praktijkgericht ontwerponderzoek centraal staat. Designlectoraten bundelen in NADR hun krachten en werken samen aan de kwaliteit en zichtbaarheid van deze onderzoeksmethode. NADR is het aanspreekpunt en de sparringpartner voor instanties, bedrijven en beleidsmakers op het gebied van praktijkgericht ontwerponderzoek. Hiermee zet NADR praktijkgericht ontwerponderzoek sterker op de kaart.

Meer weten?

Wil je meer weten over praktijkgericht ontwerponderzoek op hogescholen of over het netwerk Network Applied Design Research.

 

Neem contact op met:
Karin Voortman-Overbeek, projectleider NADR

k.overbeek@saxion.nl

Innovatiekracht voor een mooiere wereld

De bij NADR aangesloten lectoraten zetten praktijkgericht ontwerponderzoek in voor concrete innovaties voor mens en samenleving. Verspreid over Nederland zijn designlectoraten toekomstgericht bezig met praktijkgericht ontwerponderzoek binnen thema’s als gezondheid, voeding, bouwen, technologie en duurzaamheid met als doel de wereld gelukkiger, veiliger en gezonder te maken.

Lectoraten en netwerken

Binnen het Network Applied Design Research werken de volgende hogescholen en lectoraten actief samen:

ArtEz & Centre of Expertise Future Makers

Het lectoraat E-scape onderzoekt hoe productontwerpers en interieurarchitecten kunnen bijdragen aan een betekenisvolle leefomgeving in een samenleving die technologisch, economisch en cultureel radicaal verandert. Samen met het ArtEZ-lectoraat Fashion vormt het E-scape het ArtEZ Centre of Expetise Future Makers dat onderzoeks- en innovatieprojecten initieert die bijdragen aan meer duurzame waardenketens voor mens en milieu.

Contactpersoon: Lr. Jeroen van den Eijnde
Mailadres: j.vandeneijnde@artez.nl

Rotterdam University of Applied Sciences

De lectoraten Revolutie van de Maakindustrie en Smart & Inclusive Society van het kenniscentrum Creating 010 richten zich op multidisciplinair onderzoek tussen kunstenaars, ontwerpers, informatici en andere disciplines.

Contactpersoon: Lr. Peter Troxler
Mailadres: p.troxler@hr.nl

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Kivi-chair Architecture in Health is een multidisciplinair lectoraat dat zich richt op vernieuwingen op het gebied van bouwen voor de gezondheid en voor een slimme woonomgeving.

Contactpersoon: Prof. Dr. Lr. Masi Mohammadi
Mailadres: m.mohammadi@tue.nl

NHL University of Applied Sciences

Het lectoraat Open Innovatie is een hogeschoolbreed lectoraat dat onderzoekt hoe innovatieve ‘niet-ontwerp’ professionals op ontwerpgerichte wijze nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen binnen de eigen werkomgeving.

Contactpersoon: Lr. Peter Joore
Mailadres: peter.joore@nhl.nl

Fontys

Het lectoraat Health Innovations & Technology (HIT) is expert in het ontwerpen van technologie en zorgconcepten en in acceptatie- en implementatievraagstukken met een centrale rol van de gebruiker.

Contactpersoon: Lr. Eveline Wouters
Mailadres: e.wouters@fontys.nl

Hogeschool Utrecht

Het lectoraat Co-Design ontwerpt nieuwe technieken, producten en diensten en betrekt al in een vroeg stadium eindgebruikers en andere stakeholders. De focus ligt op innovaties in de zorg en technologie die mensen in staat stellen beter voor zichzelf, anderen en de omgeving te zorgen.

Contactpersoon: Lr. Remko van der Lugt
Mailadres: remko.vanderlugt@hu.nl

Avans Hogeschool en Centre of Expertise Biobased Economy

Het lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek richt zich op geïntegreerde bouw- en ontwerpprocessen en de vereiste samenwerkingen. De groep werkt samen met het Centre of Expertise Sustainable Innovation van Avans.

Het lectoraat Biobased Bouwen heeft als doel het verzamelen, ontwikkelen, valoriseren en uitdragen van kennis over de toepassing van biobased materialen in de bouw en civiele techniek. Ze werkt hierbij nauw samen met het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE).


Contactpersoon
: Lr. Emile Quanjel
Mailadres: emcj.quanjel@avans.nl

Saxion Lectoraat ID

Het lectoraat Industrial Design ontwerpt producten op basis van praktijkgericht onderzoek met als aandachtspunten: doelgroepgericht ontwerpen, vernieuwende materialen & technologieën en duurzaamheid. Saxion FabLab Enschede is het experimenteerlab.

Contactpersoon: Lr. Karin van Beurden
Mailadres: k.m.m.vanbeurden@saxion.nl

Hogeschool van Amsterdam

Het lectoraat Circulair Innoveren & Ondernemen doet ontwerpgericht onderzoek naar circulaire materialen, producten, systemen en businessmodellen die kunnen bijdragen aan een circulaire stad.

Contactpersoon: Lr. Inge Oskam
Mailadres: i.f.oskam@hva.nl

Hybrid Publishing

Veel onderzoek vindt plaats in netwerken van samenwerkende organisaties. In het netwerk Hybrid Publishing doen lectoraten van onder meer Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Amsterdam samen met bedrijven onderzoek naar hybride manieren om te publiceren.

De Haagse Hogeschool

Het lectoraat Innovation Networks ontwikkelt en levert expertise en tools die onderzoek, ontwerp en testen integreren op basis van design-gedreven innovatie. We pakken complexe uitdagingen aan en werken in netwerken samen met overheden, non-profit organisaties en bedrijven om oplossingen te ontwerpen die onze samenleving meer toekomstbestendig maken.

Contactpersoon: Lr. Christine de Lille
Mailadres: c.s.h.delille@hhs.nl

Hanzehogeschool

Het lectoraat Art & Sustainability onderzoekt de rol van de duurzame ontwerper. De nadruk ligt hierbij op de continue ontwikkeling van creatieve activiteiten en kennis van materialen, taal, technische vaardigheden en nieuwe mogelijkheden om in levensonderhoud te voorzien.

Contactpersoon: Bob Verheijden, hoofd Academie Minerva
Mailadres: r.m.c.verheijden@pl.hanze.nl

Het innovatie netwerk NL NextFashion & Textiles

Het innovatie netwerk NL NextFashion & Textiles is een initiatief van Modint en de textiel- en fashion hogescholen ArtEZ, HvA, Saxion en TMO. We verbinden partijen die werken aan innovaties in textiel en kleding. Drivers voor deze innovaties zijn Design, Duurzaamheid en Digitalisering. Innovaties in textiel vinden langs vele kanalen hun weg naar mode, bedrijfskleding, sportkleding, tapijt, interieur, en technisch textiel.

Contactpersoon: Rens Tap
Mailadres: Tap@modint.nl