Wat doen we - NADR
15434
page-template-default,page,page-id-15434,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Wat doen we

Actielijn 1

Sparring- en gesprekspartner voor instanties & stakeholders

Doel van deze actielijn is zowel het organiseren van het Design Lectoren Netwerk, als het inzichtelijk maken van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van onderzoeks- en innovatieagenda’s, financieringsmogelijkheden en netwerkvorming met betrekking tot praktijkgericht ontwerponderzoek. NADR vertegenwoordigt de designlectoren bij met name  CLICKNL, NWO/NRPO-SIA, STW en bedrijven, belangenorganisaties en brancheverenigingen.

 

NADR zal, in samenspraak met bedrijven, de beroepspraktijk en op basis van de diverse (inter)nationale  onderzoeksagenda’s, een eigen onderzoeksfocus aanbrengen om de praktijkgerichtheid, de relevantie voor de beroepspraktijk en voor het designonderwijs te garanderen. Deze focus dient als input voor overleg en discussie over inhoud en financiering van de onderzoeksprogramma’s van CLICKNL, NWO, Vereniging Hogescholen, etc.

Contactpersonen

Karin van Beurden, voorzitter NADR

k.m.m.vanbeurden@saxion.nl

 

Jeroen van den Eijnde

j.vandeneijnde@artez.nl

Actielijn 2

Professionalisering van praktijkgericht ontwerponderzoek

Er zijn passende onderzoeksmethodes voor praktijkgericht ontwerponderzoek. Vaak wordt ontwerponderzoek toch beoordeeld volgens traditionele kaders van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dat sluit niet aan op het eigene van toegepast ontwerponderzoek.

 

De methodieken van ontwerponderzoek moeten worden uitgewerkt, vertaald naar de beroepspraktijk en vastgelegd. Het is belangrijk dat deze methodes gecommuniceerd worden op basis van vorm, inhoud en wetenschappelijke fundatie. Ook zal de beoordeling van dit type onderzoek beter vastgelegd worden. Kwaliteitsbewaking en ontwikkeling, bijvoorbeeld door audits met geschikte reviewers, is zinvol. Reviewers zijn vaak niet in voldoende mate beschikbaar. Normen voor kwaliteitsbewaking ontbreken nog.

 

Tegelijkertijd moeten we gericht kennishiaten in gaan vullen na inventarisatie beschikbare kennis. Dat de methodische kant van praktijkgericht ontwerponderzoek niet naar boven komt is niet altijd enkel een communicatie aspect. Soms kan het ook een kennislacune zijn bij de onderzoekers. Designonderzoekers dienen ook zelf kritisch te kijken naar hun eigen onderzoeksmethodes en deze te reflecteren aan de state-of-art.

Contactpersonen

Peter Troxler

p.troxler@hr.nl

 

Emile Quanjel

emcj.quanjel@avans.nl

 

Christine de Lille

c.s.h.delille@hhs.nl

Actielijn 3

Stimuleren praktijkgericht onderzoek in de ontwerpende disciplines

Design lectoren willen een eigen positie verwerven in het praktijkgericht onderzoek. Hiervoor  is verdere emancipatie van praktijkgericht ontwerponderzoek noodzakelijk. Deze emancipatie draait om duiding en communicatie. Wat verstaan we onder praktijkgericht ontwerponderzoek? Research through design (door ontwerpen kennis ontwikkelen) is iets anders dan Design research (onderzoek naar het ontwerpproces zelf). Definities moeten helder en eenduidig worden vastgelegd. Beide aspecten zijn belangrijk, maar worden, ondanks hun grote verschillen, vaak door elkaar gehaald.

 

Doel van deze actielijn is het krijgen van (h)erkenning als volwaardig partner in design gericht onderzoek op basis van kennis, inhoud en praktijkgerichte wetenschappelijke onderbouwing.

 

Onze ambitie is om volwaardig partner te zijn voor financiers, bedrijfsleven en andere stakeholders, zoals universiteiten, opdrachtgevers, de beroepspraktijk en (eind) gebruikers.

Contactpersonen

Remko van der Lugt

remko.vanderlugt@hu.nl

 

Inge Oskam

i.f.oskam@hva.nl

Actielijn 4

Zichtbaarheid resultaten verhogen & kennis delen

Het doel van dit werkpakket is het gezamenlijk presenteren en inzichtelijk maken van onderzoek.  Hiermee tonen we hoe het onderzoeksproces in elkaar steekt, hoe de resultaten tot stand gekomen zijn en natuurlijk de resultaten van praktijkgericht ontwerponderzoek. Zo brengen we de impact van het ontwerp binnen onderzoek voor het voetlicht. Dit betreft naast de presentatie van onderzoekactiviteiten van lectoraten en de nog te ontwikkelen kenniskaart, ook deelname aan de Dutch Design Week door bijdragen aan het Design Research & Innovation Festival (DRIVE) tijdens de Dutch Design Week en de eigen tentoonstelling ‘Work in Progress’.

Contactpersonen

Peter Joore

Peter.Joore@nhl.nl